LATAA tästä ILMAINEN E-KIRJA, se auttaa sinua CAD/CAM ohjelmavalinnassa

TopSolid CAD-CAM, PDM

TopSolid V7 -ohjelma tarjoaa  edistykselliset suunnittelu- ja valmistustekniikat integroidussa CAD/CAM, PDM järjestelmässä jossa  kaikki suunnittelu, valmistus sekä tuotetieto voidaan linkittää PDM järjestelmän avulla.Tuotetiedon hallinta kuuluu tärkeänä osana nykyaikaiseen suunnitteluun ja tuotantoon. PDM-järjestelmä palvelee yritystä läpi koko suunnittelu- ja valmistusprosessin. Järjestelmässä tärkeät ja ajantasaiset tiedot ovat jokaisen osapuolen saatavilla.

TopSolid osaa auttaa ja ohjata suunnittelutehtävien toteutuksessa jättäen kuitenkin käyttäjälle vapauden tehdä sääntöjen ja standardien mukaisia ratkaisuja. Esimerkiksi jokainen mallinnettu osa linkittyy omaan kokoonpanoonsa ja muottiprojektissa levyille muodostuu oman järjestyksensä, valitulle ruuville/pultille tehdään reikä sekä tarvittaessa myös kierre juuri oikeaan osaan, syvyys ja pituus määritellään automaattisesti, samoin halkaisija. Käyttäjä voi automatisoida järjestelmää käyttötarpeidensa mukaan.

LATAA ILMAINEN E-KIRJA, se auttaa sinua CAD/CAM ohjelmavalinnassa

TopSolid Design

Suunnittele moniosaiset kokoonpanot ennätysajassa

 • Visuaalinen nopeasti omaksuttava käyttöliitymä
 • Saumattomasti toimiva PDM järjestelmä
 • Standardien mukaiset CAD työkalut
 • Kokoonpanojen hallinta ja optimointi
 • CAD pintamallinnus ja simulaatio työkalut
 • Älykkäät vakiokomponentit jotka sisältävät koneistustietoja
 • Standardien mukaiset piirustukset

TopSolid -ohjelmassa osat ja komponentit voidaan nimetä uudelleen aina tarvittaessa eikä se aiheuta osien referenssitiedon katoamista vaikka sama osa olisi käytössä toisessa kokoonpanoissa. Kaikki osat, alikokoonpanot ja kokoonpanonot jotka ovat muokkaustilassa siirretään ns. Vault- tilaan (holviin) joka  estää osien päällekkäisyydet. Esimerkiksi kun työskentelet Offline-tilassa, voit varata osia ja kokoonpanoja editointiin ja koota uudelleen huolehtimatta siitä  että samanaikainen osien editointi ja käyttö toisaalla vaikuttaisi alkuperäisiin komponentteihin.

Erinomainen mallinnuskapasiteetti

 • Mekaanisen suunnittelun perustoiminnot: reiät,
  kierteet, urat jne.
 • Ohutlevytyöt: Särmäys, laipat, reunanpyöristykset,
  reunan katkot, kulmien avaukset, kotelot jne.
 • Hitsatut mekaaniset rakenteet: Osakuvat, leikkauskuvat,
  hitsaukset jne.
 • Valukappaleet, muovituotteet, lämpömuovaus jne.
  Parasolid pinta- ja tilavuusmallintaja vaikeiden muotojen toteuttamiseen.

Mekaniikkaohjelmisto

 • Erityisesti valmistukseen sovitetut mekaaniikkasuunnittelun ominaisuudet, jolloin osat voidaan työstää suoraan ja automaattisesti TopSolid’Cam- ja TopSolid’Sheetmetal-sovellusten kanssa
 • Monipuolinen standardien mukainen piirtäminen ja mitoitus
 • Komponenttikirjastot, mekaniikkaosat, ruuvit, pultit, laakerit, renkaat, holkit, tapit, sokat, jouset, kiinnitysrenkaat, profiilit jne.
 • Muottiosakirjastot, Hasco, Meusburger jne.

TopSolid CAM
CAD/CAM ohjelma joka on aikaansa edellä

TopSolid Sheetmetal

CAD/CAM- järjestelmä ohutlevyosien suunnitteluun ja tuotantoon, vaikeusasteesta riippumatta

Suunnittele ja valmista osia yhdellä (all-in-one) ratkaisulla, jolla voit saavuttaa huomattavia parannuksia tuottavuudessa. TopSolid’Sheetmetal on rakennettu vastaamaan ohutlevyteollisuuden vaatimuksiin. CNC levykeskuksilla sekä 2 – 3 akselisille laserleikkaus tai yhdistelmäkoneille. Yksi ohjelmointijärjestelmä kaikille tekniikoille takaa optimaalisen tehokkuuden koska siinä yhdistyy suunnittelu, valmistus, tiedonsiirto sekä datan hallinta. 

 • Integroitu CAD/CAM-ratkaisu
 • Automaattinen, jossa myös laaja valikoima manuaalisia toimintoja
 • Keskitetty datanhallinta antaa nopeutta projektien toteutuksessa
 • Optimoidut nestaustavat hukkamateriaalin vähentämiseksi
 • Jätteiden automaattinen hallinta ja materiaalien jäljitettävyys
 • Toimivat ammattikäytön postprosessorit
 • Dokumenttien hallinta, esitteet, merkinnät

Luotettavan Parasolid-mallintajan avulla TopSolid’Sheetmetal  hyödyntää myös ulkoista dataa tehokkaasti. Ohjelma sisältää erikoistoiminnot joiden avulla voidaan:

 • Automaattinen liittäminen ja geometriatietojen yksinkertaistaminen
 • Särmäysten ja muotopoikkeamien tunnistaminen
 • Konversiot ohutlevyiksi, projektin tunnistus levypaksuuden mukaan
 • Modostaa ohutlevyosat yksinkertaisista tai monimutkaisista pinnoista
 • Luo tasoprojektiot solid- ja rautalankamalleista sekä tukee useita aukilevitystoimintoja

Luotettava suunnitteluprosessi

Laadukkaan osan valmistus riippuu  suunnittelusta mutta myös ohjelmiston kyvystä tuottaa laadukas tuotemalli. TopSolid Sheetmetal CAD-toiminnot mahdollistavat suunnitellun mukaisen tuotteen valmistuksen kaikissa vaiheissa.

Täydellinen ratkaisu stanssaukseen, prässäykseen ja leikkaamiseen

 • Erikoistyökalujen tunnistus, räätälöitävät makrot
 • Revolveripäiden liittäminen ja määriteltyjen työkaluasemien käyttö
 • Halkaisu, leikkaus ja meisto
 • Osien hallinta, mikrokiinnikkeet, läpät ja osien purku
 • Lisätyökalujen integraatio ja koneistus-strategiat
 • Yksinkertainen tai monimutkainen nestaus
 • Yleiset leikkaustavat
 • Konekohtaiset Postprosessorit

PDM dataserver antaa luotettavuutta 

 • Integroitu käytönhallinta
 • Valmistettavien osien keskitetty hallinta
 • Optimoitu tuotannon ylösajo
 • Osien jäljitettävyys ja ohutlevyosien merkinnät
 • Optimaalisen nestaustyypin valinta
 • Dokumentaation luonti ja hallinta
 • Tunnisteiden ja merkintöjen hallinta

TopSolid Mold

Markkinoiden paras CAD ohjelma muottisuunnitteluun

TopSolid Mold -työkalujen ja muottien
digitaalinen valmistusketju

 • Standardien mukainen käyttöliittymä
 • Integroitu tuotetiedon hallinta PDM
 • Muotin jakopintojen automaattinen tunnistus ja generointi
 • Muotin osien automaattinen erottaminen yhdessä työvaiheessa
 • Wizard komponenttien sijoitteluun
 • Älykkäät komponentit koneistustietoineen (metadata):
  Hasco, Meusburger, jne.
 • Yksityiskohtaiset muottien piirustukset
 • Integraatio Cam- ja Wire-ohjelmistojen välillä

TopSolid Mold nopeuttaa muottien suunnittelua

 • Materiaalikutistumien hallinta
 • Muoviosan päästöjen ja vastapäästöjen analysointi
 • Automaattinen jakopintojen tunnistus ja generointi

TopSolid Mold mukautuu työtapoihisi

 • Nopea alustava tarkastelu tarjousten laskentaan
 • Tuotemuutokset suunnitteluprosessin aikana
 • Monipesäisten muottien ja eri tuoteversioiden hallinta
Tilaa uutiskirjeemme

TopSolid Progress

CAD/CAM leikkaus- ja meistotyökalujen valmistukseen

Suunnittele kokonaiset työkalupaketit 3D:ssä

 • Kaikkien asiakkaiden digitaalisten 3D tietojen nopea haku
 • Laske nopeasti tasoprojektioista materiaalinkäytöt
 • Rainan määrittely , taitteet, muovaukset, mikrokiinnikkeet
 • Käytä laajaa meisti- ja vakio-osa kirjastoa
 • Suunnittele aktiivi- osat, ohjaimet, jouset, insertit, lävistimet ja matriisit oikeilla välyksillä ja toleransseilla
 • Simuloi työkalun toimintaa
 • Tulosta piirustukset, osaluettelot (BOM) sekä poraustaulukot
 • Koneista työakalun osat

TopSolid Progress auttaa sinua suunnitteluprojektin esivalmistelussa

 • Standardi natiivi kääntäjät: IGES, STEP, DXF / DWG, CATIA, PTC, Parasolid, SAT
 • Datan puhdistus ja virheenkorjaus
 • Ohutlevykonversiot , taitteiden tunnistus, hukkamateriaalin hallinta
 • Aukilevitys / irtileikkuu
 • Nestaus ja materiaalin kulutus
 • Leikkeiden luonti: Leikkaus, taittaminen, muovaus, katkaisu

TopSolid Progress tekee levytyöt helpoiksi

 • Aukilevitys (ilman särmäystiedon menetystä) ja irtileikkuu
 • Leikkeiden ominaisuuksien määrittely, moniosaiset leikkeet, kokoonpanoleikkeet, asemien kokoonpano ja siirrot
 • Erikoisleikkaukset, taivutus, muodonmuutokset ja leikkaustoimenpiteet
 • Laskenta (Step-by-step) muutoksista ja irtileikkuun vaiheista 
 • Työkalujen lisäys ja poisto
 • Monivaiheinen lieriömäinen stanssaus, kiinnitys ja tukeminen
 • Lyöntitehojen laskenta

TopSolid Progress tehostaa tuotantoa

 • Kokoonpano ja muottirungot, standardi levyt, valimo-osat
 • Standardi leikkuuvasteet, räätälöidyt leikkaustyökalukirjastot
 • Standardit toimittajakohtaiset komponenttikirjastot: ohjaimet, kiinnittimet, leikkaimet, jako-ohjaimet, jouset ja tarvikkeet
 • Automaattinen assosiatiivinen standardiosien mitoitus, ”wizard”asennusavustajat
 • Automaattinen koneistus ja muokattavat välykset
 • Käytettävien komponettien lisääminen

TopSolid Progress tehostaa suunnittelun laatua

 • Leikkuumatriisit, välysten hallinta, osien irrotus
 • Lävitys, stanssaus, olakkeet, aaltoleikkaus
 • Taivutusterät ja vasteet, ylitaivustusten hallinta
 • Terien ja vasteiden muutokset
 • Lohkojen lisääminen
 • Kinematiikka törmäystarkastelulla

TopSolid Progress lyhentää tuotantoaikaa

 • Suunnittelumetodien yhdistäminen
 • Automaattinen aihioiden laskenta
 • Rainojen piirustukset, leikkuualueet, aloitukset,
  operaatioiden selitykset
 • Kaikki piirustukset, standardi näkymät, osien
  korkeuksien tarkistukset
 • Automaattinen jäsennelty BOM
 • Automaattiset detaljikuvat, mitoitukset ja toleranssit,
  poraustaulukot

TopSolid Progress tuotantoon ja ohjaukseen

 • Ohjattu kokoonpanojen, tasojen ja korkeuksien järjestely
 • Assosiatiiviset linkit TopSolid’Cam ja TopSolid’Wire optioihin

TopSolid Education

TopSolid sovellukset sekä innovatiiviset toiminnot innostavat opiskelijoita kaikkialla. TopSolid –oppilaitosversio on lisäksi edullinen. Oppilaitosversio sisältää ohjelmistot, tuotetuen ja versiopäivitykset.
Opettajat ja opiskelijat voivat myös hankkia henkilökohtainen ohjelman jolloin on mahdollista työstää projekteja oppilaitoksen ulkopuolella.

TopSolid’Design

Kun yhdistat TopSolidin suunnitteluusi voit toteuttaa ideasi ilman rajoitteita.
Integroitu CAD-ratkaisu, 3D / PDM-suunnittelu, kineettinen, staattinen, dynaaminen (linkki MATLAB: iin), materiaalien lujuus, reologia (Cad-mould), piirustukset ja osaluettelot, tekniset käsikirjat  sekä kokoonpano- / purkuvideot.

TopSolid opastaa ja auttaa saavuttamaan suunnittelutavoitteet mutta jättää kuitenkin vapauden tehdä ratkaisuja sääntöjen ja standardien mukaisesti.

NC-Tuote Oy: TopSolid maahantuonti ja myynti Suomessa
Yhteistyössä TSD & Engineering Oy: TopSolid koulutus ja tuotetuki

Ajankohtaista tietoa tuotteista saat tilaamalla uutiskirjeen, täytä ja lähetä yhteystietosi 

Päämiehen sivuille

Haluatko kysyä TopSolidista?
Alareunassa näet <Online Chat> napin jonka kautta voit kysyä lisätietoja
Kun Chat on <Offline> tilassa, voit lähettää viestin